Log ind

Inklusion

           


Charlotte Brønsted

Uddannet sociolog og proceskonsulent. Har mange års erfaring som lektor ved Professionshøjskolen UCC samt i videncenteret NVIE Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion. Nu egen virksomhed og en del af Inklusionsakademiet.


"En inkluderende tilgang vil have fokus på såvel barn som fællesskab og understøtte børnenes forhandling med hinanden, så adgangen til fællesskabet holdes åben så vidt muligt"

Læs Social inklusion i daginstitutionen