Log ind

Træn udtale© speakapp.dk. Illustrationer af Marie Priem.


Af Ida Kroner og Pernille Olsen

Målgruppe: Børnehavebørn

Varighed: Varierer alt efter aktivitet, det enkelte barns niveau, og hvor længe koncentrationen holder.

Læreplanstemaer: Kommunikation og sprog

Afhjælp udtalevanskeligheder, og forbered læselæringen
Duldæg eller guldæg? Tælling eller kælling? NEGO eller LEGO? Nogle lyde kan være svære at skelne fra hinanden, men det kan være en rigtig god ide at træne med børnene.

Børn, der ikke er i stand til at skelne lyde fra hinanden, kan nemlig ende med udtalevanskeligheder, hvor fx bliver til , og det kan gøre det svært for dem at kommunikere – og i længden være kilde til frustration for barnet.

Også børn, der ikke har særlige udfordringer i forhold til udtale, kan drage stor nytte af skelnetræningen, for det giver en fordel, når de senere skal lære at læse og stave: I den tidlige læseudvikling skal barnet dissekere ord i mindre dele, helt ned til lydniveau, og her er det en stor hjælp allerede at være øvet i at skelne lydene fra hinanden.

Aktiviteterne her i forløbet sigter på at gøre børnene bevidste om lydenes særkender og i stand til at skelne dem fra hinanden. Flere af dem tager udgangspunkt i appen Udtaleappen, der med en legende tilgang og i et spil- og appunivers, som børnene er vant til at færdes i, gør skelnetræningen nærværende, motiverende og sjov. 

Forløbet i billeder
Spillet starter hos gæssene, hvor man kan få fjerpile til at kanøfle hunden med.
Speakapp.dk