Log ind

Kolofon


legoglær.gyldendal.dk
ISBN 978-87-625-1025-8

© 2014 Gyldendal A/S, København

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra legoglær.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i institutionens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

Forlagsredaktion:
Nicoline Dahlberg og Lise Jæger

Teknisk tilrettelæggelse, udvikling:
Gyldendal Web

Grafisk design:
Alette Bertelsen

Vignetter og ikoner:
Alette Bertelsen


Om forfatterne


  Kristina Avenstrup (forrest)
Områdeleder for Børnehusene i Kokkedal.
Sine Hudecek (t.v.)
Pædagogisk konsulent ved områdeinstitutionen Børnehusene Kokkedal.
Tina Nielsen (t.h.)
Daglig leder i Børnehusene Kokkedal
Aktivitetsforløb:
Dialogisk læsning: "Minibillen og Tryllefeen"
Faglig artikel:
Legemanuskripter som pædagogisk metode


  Lena Basse
Lena Basse, lektor ved UCSJ, Campus Roskilde, Pædagoguddannelsen.  Tovholder på diplomuddannelsen i Børns Sprog (Sprogvejlederuddannelsen). Fagligt fokus på børns sprogtilegnelse, andetsprogstilegnelse, narrativer og  forudsætninger for læsning.
Faglig artikel:
Literacy i børnehaven


 Stine Bjerre
Uddannet pædagog og leder af institutionen Skattekisten i Fredensborg

Faglig artikel:
Skoleforberedelse med Bamseskolen


 

Stig Broström
Professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

Faglig artikel:
Skoleforberedelse med Bamseskolen
Leg og Læring i dagtilbud


  Charlotte Brønsted
Uddannet sociolog og proceskonsulent. Har mange års erfaring som lektor ved Professionshøjskolen UCC samt i videncenteret NVIE Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion. Nu egen virksomhed og en del af Inklusionsakademiet.
Faglig artikel:
Inklusion


  Kim Byrding
Pædagogisk it-konsulent i Egedal kommune.
Forfatter til bogen Digital dannelse i dagtilbud - en praksisguide.
Faglig artikel:
Digital dannelse i daginstitutionen
Aktivitetsforløb:
Digitalt dukketeater i Puppet Pals
Hvem er jeg? Tegn med iPad


  Daniela Cecchin
Pædagog og cand.psych. med speciale i anvendt udviklingspsykologi og leg i barneperspektiv. Arbejder i BUPL med pædagogisk udvikling og forskning på daginstitutionsområdet. Læs mere på Danielas hjemmeside hvor der bl.a. findes en liste med Danielas publikationer.
Faglig artikel:
Legen som inspiration


  Annika Foxby
Lektor på pædagoguddannelsen, UCSJ. Underviser i naturfag, sundhedsfag og værksted, natur og teknik samt metodekurser. Deltager i arbejdsgruppen omkring undervisning i Matematisk Opmærksomhed på pædagoguddannelsen UCSJ.

Faglig artikel:
Matematisk opmærksomhed i børnehaven


  Camil Hesse
Camil Hesse har firmaet Leg med medier, der arbejder med digitale medier i daginstitutioner, fritidstilbud og skoler.
Aktivitetsforløb:
Filmatiser med Stop Motion
Fortæl med Book Creator 

Lho Høiris
Uddannet arkitekt og ejer firmaet Rum for Undren, der arbejder målrettet med at udvikle materialer til børn og voksne, særligt i daginstitutioner og skoler. I deres materialer forbindes filosofiske temaer med et fantastisk billedunivers og imødekommer derved børns undren og fantasi.

Aktivitetsforløb:
Rum for undren


  Benny Bang Jensen
Pædagog i den integrerede institution Børnehuset 8tallet. Børnehuset 8tallet er en institution med naturprofil.
Aktivitetsforløb:
Foråret kommer
Efterårsæbler
Oplev naturen


  Sanni Maria Pedersen Korsgaard
Cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Pædagog i Sejlhusets udflytterbørnehave. Desuden skribent og anmelder af fag- og børnelitteratur på tidsskriftet Børns Hverdag.
Aktivitetsforløb:
Venskabsfortællinger
Faglig artikel:
Børnemiljøvurderinger  Ida Kroner
Cand.mag. i Audiologopædi. Ansat i Fællesrådgivningen for børn og unge i PPR, Frederiksberg Kommune. Arbejder primært med børn med fonologiske vanskeligheder samt børn med autismespektrumforstyrrelser. 
Stifter af Speak App Aps 2014.
Aktivitetsforløb:
Træn udtale
Faglig artikel:
Fonologiske vanskeligheder
Tegn til børn 
Helle Lindahl
Forfatter til bogen 100 ideer til bevægelseslege.


Aktivitetsforløb:
50 ideer til bevægelseslege


  Ida Lund-Andersen
Scienceformidler for daginstitutionerne i Rødovre Kommune.
Aktivitetsforløb:
Viden om vand
Viden om luft
Leg med tal og matematik


 
Louise Nabe-Nielsen
Filosofisk praktiker, forfatter og idémager. Arbejder hos Rum for Undren, der arbejder målrettet med at udvikle materialer til børn og voksne, særligt i daginstitutioner og skoler. I deres materialer forbindes filosofiske temaer med et fantastisk billedunivers og imødekommer derved børns undren og fantasi.
Aktivitetsforløb:
Rum for undren


  Peter Nordahl
Forfatter til Ib-bøgerne. Optræder for tiden med dukketeaterstykket Ib kan godt lide pølser sammen med Per Marstal på banjo og en jerngryde med pølser.
Aktivitetsforløb:
Læs "Ib siger godnat" 
Pernille Olsen

Pernille Olsen er uddannet lærer og PD i  logopædi. Ansat som talehørekonsulent ved Pædagogisk  Psykologisk Rådgivning i Glostrup kommune og stifter af Speak App Aps 2014.
Aktivitetsforløb:
Træn udtale


  Annette Leon Sahlstrøm
Annette er uddannet psykomotorisk terapeut. Siden 2012 har hun arbejdet i den integrerede idrætsinstitution Blæksprutten i vuggestueafdelingen.
Aktivitetsforløb:
Sang og spræl


  Caroline Sehested
Lektor i dansk på Pædagoguddannelsen Nordsjælland. Forfatter til blandt andet Pædagogens grundbog om børnelitteratur (Høst & Søn, 2009) og Billedbogen i børnehaven (Gyldendal, 2013).
Faglig artikel:
Dialogisk læsning 
Louise Selchau

Uddannet pædagog og arbejder i Sejlhusets Udflytterbørnehave i Ørestaden.


Aktivitetsforløb:
Her er jeg  - hvem er du?
Vild med vilde lege 
Jytte Sidelmann

Børnehaveklasseleder, forfatter og foredragsholder. Hun er uddannet småbørnslærerinde og har udgivet flere bøger hos bl.a. Gyldendal.

Aktivitetsforløb:
Lav ordkort og foldebøger


  Petter Wibroe
Petter Wibroe er pædagog i Mediepædagogisk Center, Roskilde Kommune. Desuden certificeret APD-konsulent og læringskonsulent i Kompas.
Aktivitetsforløb:
Digitalt teater i Puppet Pals
Hvem er jeg? Tegn med iPad


  Karina Øgendahl
Karina Øgendahl er pædagoguddannet fra Hjørring Seminarium og musiker. Siden 2009 har hun spillet flere hundrede arrangementer som legestuemusiker. Læs mere på Karina Øgendahls blog.
Aktivitetsforløb:
Syng og spil med Karina Øgendahl