Log ind


Af Lho Høiris og Louise Nabe-Nielsen

Målgruppe: Store børnehavebørn

Varighed: Hver aktivitet varer mellem 10 og 40 min. Se varighed under den enkelte aktivitet.

Læreplanstemaer:
Alsidig, personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog

Rum for undren - Venskabsrummet 
Det at undre sig er helt grundlæggende for mennesket og har stor betydning for barnets udvikling, selvforståelse og omgang med verden. Vi har indgået samarbejde med Rum for Undren - et forunderligt rum, hvor børn kan filosofere frit og udvikle en kritisk og kreativ tilgang til verden.

I forløbet skal børnene filosofere over begrebet "venskab". Må man have hemmeligheder for sin ven? Er man ikke længere venner, når man er uvenner? En række åbne venskabsspørgsmål giver plads til børnenes undren, og gør børnene bevidste om, at venskab er et komplekst begreb, der kan forstås på mange måder. 

Aktivitetsforløbet er en smagsprøve på Venskabsrummet. Det fulde materiale finder du på rumforundren.dk. Materialet er udviklet af Lho Høiris og Louise Nabe-Nielsen. 


Tænk, hvis alt hvad du ser er dit

Tænk, hvis alting vendte på hovedet

Tænk, hvis man blev ved med at vokse

Tænk, hvis alting var samme farve

Tænk, hvis alting er en drøm