Log ind

Skab læserumMålgruppe: Vuggestuebørn og børnehavebørn

Læreplanstemaer:
Kommunikation og sprog
Alsidig personlig udvikling

Skab rum til at læse
Vigtigheden af at læse højt i daginstitutionen er enorm. Sprogarbejdet kan blomstre, og børnene forberedes på bedste vis på den skriftsprogstilegnelse, der for alvor tages hul på i skolen. På Leg og lær-portalen finder du en række aktivitetsforløb, der inspirerer til arbejdet med den dialogiske læsning.

Det gælder om at skabe rum for læsningen. Dels skal det prioriteres i hverdagens aktiviteter. Men det gælder også om helt konkret at skabe nogle gode fysiske rammer for børnenes læsning. Nogle rammer, der inspirerer til læsning og giver ro til læsning.

I Dosseringens vuggestue prioriteres læsningen højt. I to små film kan du høre om børnenes udbytte af læsningen og få inspiration til, hvordan I skaber rum til læsning i jeres institution. Hvad er vigtigt, hvis man vil indrette et læserum? Hvordan kan man skabe rum for læsning, hvis man ikke har plads til et læserum? Se, hvordan Dosseringens vuggestue blandt andet bruger uderummet til læsning.
Forløbet i billeder
Børnenes første møde med det nye læserum