Log ind

Dialogisk læsning i vuggestuen

 Af Sine Hudecek og Kristina Avenstrup
Målgruppe: Store vuggestuebørn,  2½-3 år

Varighed:
 Afvikles i løbet af en uge

Læreplanstemaer:
Kommunikation og sprog

Styrk den spirende sprogtilegnelse 
For nogle børn er højtlæsning en velkendt samværsform, mens det for andre er nyt og uvant. Dialogisk læsning med vuggestuebørn er en rigtig god måde at understøtte børnenes spirende sprogtilegnelse på. I denne alder gør mange børn deres første erfaringer med at afprøve det verbale sprog og blive forstået af deres omgivelser.

Nogle af børnene er endnu ikke begyndt at bruge det verbale sprog aktivt, men er i stedet optaget af at lytte og opbygge det passive ordforråd. Nogle børn er forsigtige og tilbageholdende med at tale i andre situationer end sammen med de helt nære voksne, mens andre er meget talende og har en åbenlys appetit på ord.

Alle disse forskellige forudsætninger er helt normale for aldersgruppen og skal kunne rummes af den voksne, som læser højt med børnene. For alle børn er der store udviklingsmæssige gevinster ved allerede i vuggestuen at blive fortrolige med dialogisk læsning af gode billedbøger - som samværsform og som vej til gode fælles oplevelser.