Log ind

Børnemuseet Muserum

Målgruppe: Børnehavebørn

Varighed:
Aktiviteterne kan hver især afvikles i løbet af en dag eller to

Læreplanstemaer: Kultur, æstetik og fællesskab

Velkommen til Børnemuseet Muserum!
Muserum består af en række rum, der både styrker børns egen kultur og egne udtryksformer samt børnenes forståelse for de udtryk, der omgiver dem. Det er et frirum for børnenes egen legekultur, hvor børnene får frihed til at opleve æstetisk på egen hånd.

Muserum er et sted med så trygge rammer, at de voksne, der besøger udstillingen med børn, kan slappe af og nyde oplevelsen sammen med deres børn på en ligeværdig måde.

Muserum søger at fremme vores yngste borgeres viden om kunst, historie og om deres samtid, og at give børnene redskaber til at forstå de udtryk, der omgiver dem, og lyst til selv at udtrykke sig kreativt. Børnenes egen oplevelse er i centrum, og derfor skal måden, de oplever den kunst, de bliver præsenteret for, være så lidt voksenstyret som mulig. Børnene skal have frihed til at udforske på egne præmisser.