Log ind

1. Læserum indeTip til indretning af læserum

  • Et læserum handler om bøger: Det skal invitere til fordybelse, så forsøg at undgå elementer, der kan distrahere og stjæle opmærksomhed fra læsningen, i rummet.
  • Stil bøgerne i børnehøjde: På den måde kan børnene selv nå og vælge lige præcis de bøger, de har lyst til at læse.
  • Skab god plads til læsningen: Så kan børnene selv vælge den læseposition –siddende, liggende, stående – som de finder behagelig. Niveauforskellen i "sofaopsætningen" sikrer, at alle børn får et godt udsyn til bogen, når der læses højt. 
Rum til fordybelse
Når børn får læst bøger højt, udvikler de sig sprogligt, og de lærer om verden. Men det kan være svært at holde koncentrationen om den bog, man er i gang med, hvis man er omgivet af mange forskellige lyde og sanseindtryk. Derfor har Dosseringens Vuggestue, som I kan se i filmen herover, valgt at indrette et af institutionens rum til læserum.

Et læserum er et rum, der kun handler om bøger. Et rum, hvor de ting, der normalt kan distrahere, er væk. Læserummet giver børnene ro til virkelig at fordybe sig i bøgerne – i sproget, billederne og samværet omkring læsningen.

I filmen besøger vuggestuebørn deres nye læserum for første gang. Man følger børnenes orientering rundt i rummet via et kamera, som et barn bærer på maven.
  

Indret et læserum
  • Beslut jer for et rum, som kan indrettes til læserum.
  • Lav en plan for indretningen: Hvad skal der ske? Hvad er vigtigt, og hvad skal I bruge? Hvem skal gøre hvad?
  • Se også filmen ovenfor, og hør, hvilke tanker de har gjort sig om indretningen af læserummet i Dosseringens Vuggestue.
  • Overvej, hvordan rummet skal bruges i praksis – hvordan fordeler I fx tiden i rummet, så alle får mulighed for at bruge det? 
  • Indret rummet. 
  • Vis læserummet til børnene, og lad dem slå sig løs. 
  • I aktivitetsforløbene under Læs højt er der en masse inspiration at hente til den dialogiske læsning med børnene.

Forløbet i billeder
Børnenes første møde med det nye læserum